Petra Karičková

(Grumichová)

Inštruktorka
K sile koní pod kapotou, vôni spálených gúm a iným krásam motošportu mala blízko už ako dieťa. Vedela, že pôjde
v šľapajách svojho otca, zaslúžilého automobilového pretekára, Mária Grumicha, ktorý naviac pôsobil cez 40 rokov ako inštruktor v autoškole. Svoje znalosti
a skúsenosti s hrdosťou odovzdal Peťke, ktorá dnes tradíciu zachováva nielen ako inštruktorka v autoškole KARIMA,
ale aj ako profesionálna driftérka pod menom Mama Drift.

Prihláste na najbližší kurz